Agro Staňkov a.s.

Společnost vznikla 16. května 1975 původně jako Jednotné zemědělské družstvo "Radbuza" ve Staňkově. Dne 1. února 2002 se změnil název i právní forma z družstva na akciovou společnost na současné AGRO Staňkov a.s. AGRO Staňkov a.s. se zabývá zemědělskou prvovýrobou, dlouhodobě usiluje o odpovědný vztah k půdě, na které hospodaří a zachování rovnováhy mezi živočišnou a rostlinnou produkcí. V rostlinné výrobě se zaměřuje zejména na pěstování obilovin a objemných krmiv k přípravě siláže a senáže. V živočišné výrobě pak na produkci mléka. AGRO Staňkov a.s. vlastní 100% podíl v dceřiné společnosti ENERGO bioplyn s.r.o., která provozuje bioplynovou stanici, kde zpracovává kejdu jako odpadní produkt z živočišné výroby.


Více informací

Čím se zabýváme

Obhospodařovaná výměra

AGRO Staňkov a.s. hospodaří na více než 3750 ha orné půdy a trvalých travních porostů. Výměrou obhospodařované půdy patří mezi velké podniky.

Významná investice

V areálu společnosti ve Staňkově byla v roce 2018 dokončena stavba moderního kravína pro přibližně 400 dojnic.

Strojní vybavení

AGRO Staňkov a.s. disponuje moderním strojním vybavením v podobě výkoných polních tahačů, postřikovače s širokým záběrem ramen a sklízecích mlátiček.

Bioplynová stanice

V roce 2012 dceřiná společnost ENERGO bioplyn s.r.o. dokončila výstavbu bioplynové stanice ve Staňkově. Bioplynová stanice byla v dubnu 2013 úspěšně zkolaudována.

Aktuality

Prodej slunečnice 2023

Prodej slunečnice 2023.

Prodej obilí 2023

Prodej obilí 2023.

Stájník

Hledáme posilu do našeho týmu na pozici stájníka.

Nákup pozemků

Uvažujete-li o prodeji Vašich pozemků, nabídneme Vám slušnou cenu a o půdu budeme pečovat jako správný hospodář.

Archiv aktualit