Agro Staňkov a.s.

Společnost vznikla 16. května 1975 původně jako Jednotné zemědělské družstvo "Radbuza" ve Staňkově. Dne 1. února 2002 se změnil název i právní forma z družstva na akciovou společnost na současné AGRO Staňkov a.s. AGRO Staňkov a.s. se zabývá zemědělskou prvovýrobou, dlouhodobě usiluje o odpovědný vztah k půdě, na které hospodaří a zachování rovnováhy mezi živočišnou a rostlinnou produkcí. V rostlinné výrobě se zaměřuje zejména na pěstování obilovin a objemných krmiv k přípravě siláže a senáže. V živočišné výrobě pak na produkci mléka. AGRO Staňkov a.s. vlastní 100% podíl v dceřiné společnosti ENERGO bioplyn s.r.o., která provozuje bioplynovou stanici, kde zpracovává kejdu jako odpadní produkt z živočišné výroby.


Více informací

Čím se zabýváme

Obhospodařovaná výměra

AGRO Staňkov a.s. hospodaří na více než 3750 ha orné půdy a trvalých travních porostů. Výměrou obhospodařované půdy patří mezi velké podniky.

Významná investice

V areálu společnosti ve Staňkově byla v roce 2018 dokončena stavba moderního kravína pro přibližně 400 dojnic.

Strojní vybavení

AGRO Staňkov a.s. disponuje moderním strojním vybavením v podobě výkoných polních tahačů, postřikovače s širokým záběrem ramen a sklízecích mlátiček.

Bioplynová stanice

V roce 2012 dceřiná společnost ENERGO bioplyn s.r.o. dokončila výstavbu bioplynové stanice ve Staňkově. Bioplynová stanice byla v dubnu 2013 úspěšně zkolaudována.

Aktuality

Hlavní účetní

Hledáme posilu do našeho týmu na pozici hlavní účetní.

Prodej slunečnice 2023

Prodej slunečnice 2023.

Stájník

Hledáme posilu do našeho týmu na pozici stájníka.

Nákup pozemků

Uvažujete-li o prodeji Vašich pozemků, nabídneme Vám slušnou cenu a o půdu budeme pečovat jako správný hospodář.

Archiv aktualit