Akcionáři

11. 1. 2020   Prohlášení akcií za neplatné

19. 12. 2019  Oznámení o dodateční lhůtě k předkládání akcií

23.10.2019 Oznámení o přijetí usnesení 

3. 10. 2019 Pozvánka na řádnou valnou hromadu 22. 10. 2019

 

18. 7. 2019 - OZNÁMENÍ O ÚPISU AKCIÍ ZA VYUŽITÍ PŘEDNOSTNÍHO PRÁVA A POČÁTKU BĚHU LHŮTY K VYUŽITÍ PŘEDNOSTNÍHO PRÁVA

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 18. 7. 2019

 

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 16. 5. 2019

 

 

 

Oznámení o uložení projektu fúze do Sbírky listin

Oznámení poskytovatelům veřejné podpory o fúzi